Bartenders Reunion

Henri Mulder

Onze benjamin uit Almelo. (Almelo is trouwens heel leuk hebben we inmiddels mogen ervaren in Café de Stam. Dus geen kwaad woord meer over Almelo vanaf nu!) Op toetsen, en ook op microfoon: Henri Mulder!

Say Something About this Artist